Odborníci plně chápou význam a přínos nové arény pro celý kraj, říká Bedřich Ščerban

03.04.2019 / KLUB

Na konci března proběhla v jihlavském Domě kultury a odborů Panelová diskuze pořádaná časopisem Development News na téma Město – vize budoucnosti. Během čtyř hodin mělo přednášku několik hostů, mezi kterými byl i Bedřich Ščerban. Jednatel jihlavské Dukly prezentoval výstavbu nové multifunkční krajské arény a upozornil na zaměňování podstaty věci, se kterou občas přichází do styku.

„Bylo zajímavé zúčastnit se panelové diskuse na téma Město - vize budoucnosti. Prezentoval jsem tam novu multifunkční krajskou arénu. Naši filozofii, jak k tomu přistupujeme, naše vize, jak ji budeme provozovat.

Občas se setkávám se zaměňování podstaty věci. Jsem si vědom, že řada sportovišť v Kraji Vysočina je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci či přestavbu. Budu jen rád, pokud se opraví. Mluvím nejen o zimních stadionech v kraji, ale komplexně o sportovní infrastruktuře.

Nelze ale porovnávat opravu zimního stadionu v Třebíči a stavbu nové krajské arény v Jihlavě, jak je nyní v plánu. To jsou dvě diametrálně odlišné věci. Na panelové diskusi byli samí odborníci, tam jsem se s touto záměnou podstaty problému nesetkal. Byl chápán význam a přínos tohoto projektu. Z neformální diskuse vyplynula i podpora stavby a uvědomění si – byli tam lidé převážně z našeho kraje – potřeby takového zařízení na Vysočině,“ vyjadřuje se Bedřich Ščerban k panelové diskuzi.

Foto: Petr Palovčík