Pomozte a přijďte darovat krevní plazmu, které je v současné době akutní nedostatek

29.10.2020 / Tomáš Lysý

Jihlavští hokejisté již během května, června a července udělali dobrou věc a darovali krevní plazmu u klubového partnera, společnosti Cara Plasma. Další zaměstnanci a spolupracovníci Dukly chodí na odběr plazmy průběžně, avšak bez mediální prezentace, jelikož chtějí pomoct potřebným. V darování krevní plazmy bude organizace Dukly pokračovat i nadále. Neváhejte, zapojte se i vy a darujte krevní plazmu také!

Milí dárci,
velice si vážíme, že k nám pravidelně chodíte darovat plazmu a že i v této nelehké době myslíte na pomoc druhým. Lidé, kterým léky z plazmy pomáhají, vás nyní potřebují víc než kdy dřív. U nás se ale rozhodně nemusíte bát nákazy. Vaše zdraví je pro nás absolutní priorita, takže pravidelně dezinfikujeme všechny prostory a pečlivě dodržujeme veškerá opatření

Do plazmacentra může vstoupit pouze samotný dárce, doprovod je zakázán
Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření vám bude při vstupu do centra změřena tělesná teplota

Pokud jste prodělal/a infekci SARS-CoV-2:
Při prokázané infekci SARS-CoV-2 s klinickými projevy - odběr je možný 28 dní od 1. dne bez příznaků
Při prokázané infekci SARS-CoV-2- bez klinických projevů, s pozitivní testem - odběr je možný 28 dní od provedení testu

Pokud jste dárce s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:
Jste v karanténě: odběr je možný po ukončení karantény
Měl/a jste epidemiologicky významný kontakt: odběr je možný také až po ukončení karantény/izolace
Pokud jste se vrátil ze zahraniční - pobyt mimo ČR (v rámci Evropy):

Řídíme se podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ vydaného MZ ČR – viz Seznam zemí podle míry rizika nákazy
zelená oblast (země s nízkým rizikem) - bez odkladu
oranžová oblast (země se středním rizikem) - odklad 14 dní
červená oblast (země s vysokým rizikem) - odklad 28 dní

Pokud jste byl/a v zahraničí v zemích mimo Evropu:
S ohledem na další doporučení a aktuální situaci vyřazení na 1 až 6 měsíců (standardně dle SOP)

Na odběr také můžete jít ve chvíli, kdy se prokážete negativním výsledkem PCR testu na COVID-19, který není starší než 4 dny (počítá se datum jeho doručení).

V případě dalších dotazů kontaktujte naše lékaře na doktor@caraplasma.cz

Jihlavští hokejisté darovali plazmu během léta 2020. Pravidelnými dárci jsou i členové klubového vedení Dukly. Foto: Cara Plasma Jihlava