Mládež - Dokumenty ke stažení
PopisSouborVloženo
valna_hromada_mladez_15042019valna_hromada_mladez_15042019.PDF29.03.2019
Žádost o prospěchové stipendiumprospech_stipendium_2016.docx23.03.2017
Směrnice - hokejové stipendiumhokejove_stipendium_2016.docx23.03.2017
Směrnice - Individuální trénink (2016-17)Smernice-Individualni_Trenink_16-17.docx10.06.2016
Směrníce - Broušení bruslí (2016-17)Smernice-Brouseni_brusli_16-17.docx10.06.2016
Valná hromada mládežeValna_hromada_mladez2016.PDF03.04.2016
Informace HOK - poučení k registraci hráčepouceni_kregistraci.pdf23.07.2015
Osobní údaje člena Dukla Jihlava mládež - spolekosobni_udaje.docx23.04.2015
Přihláška člena (aktivní) HC DUKLA Jihlava mládež - spolekprihlaska_clenaaktivni.docx23.04.2015
Přihláška člena (pasivní) HC DUKLA Jihlava mládež - spolekprihlaska_clenapasivni.docx23.04.2015
Stanovy Dukla Jihlava - mládež spolekstanovy_mladez.pdf23.04.2015
Pyramida dovedností hráčů Dukla Jihlavapyramida_dovednosti.pdf23.04.2015
Zastoupení dovedností dle kategoriízastoupeni_dovednosti.pdf23.04.2015
Informace pro nováčkynovacci.doc26.03.2015
Výstupní listvystupni_list.xls26.03.2015
Žádost o odložení placení členských příspěvkůodlozeni_prispevku.doc26.03.2015
Žádost o změnu oddílových příspěvkůzmena_prispevku.doc26.03.2015
Žádost o prominutí oddílových příspěvkůprominuti_prispevku.doc26.03.2015
Souhlas s poskytováním informací o vzdělávání (vzor)vysledky_vzdelavani.doc26.03.2015