HC Dukla Jihlava

HC Dukla Jihlava
 

Ochranné známky HC Dukla Jihlava

Informace o registraci a užívání ochranných známek "Dukla" a "HC Dukla Jihlava" (slovní i kombinované) vydané Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

HC Dukla Jihlava, s.r.o. je dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách výlučným majitelem těchto ochranných známek:

HC Dukla Jihlava (obrazová i slovní)

Číslo zápisu: 227846
Třídy výrobků a služeb: 25, 35, 41
Vídeňské obrazové třídy: 24.1.9 ; 3.1.2 ; 3.5.9 ; 26.1.6 ; 27.5.4
Datum zápisu: 19. 10. 2000

Dukla (slovní)

Číslo zápisu 230835
Třídy výrobků a služeb: 25, 35, 41
Datum zápisu: 21. 02. 2001

 

Na základě smlouvy o poskytnutí práva k užívání zapsané ochranné známky uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Dukla Praha, sídlem Podbabská 5 Praha 6 160 00, dále též HC Dukla Jihlava, s.r.o. disponuje právem používání loga dle zápsané ochranné známky:

DUKLA (obrazová i slovní)

Třídy výrobků a služeb: 41
Vídeňské obrazové třídy: 29.1.12 ; 26.1.6 ; 27.5.11 ; 27.5.9
Datum zápisu: 26. 07. 1999

 

Použití slovních a grafických prvků či jejich variací, jež by mohly vést k jejich záměně, bez písemného souhlasu HC Dukla Jihlava, s.r.o. bude klub považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona a bude postupovat v souladu s ním.

Pro další informace kontaktujte:

HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Marketingové oddělení
Tolstého 23
586 01, Jihlava


E-mail: marketing@hcdukla.cz

 

Copyright © 2002-2017 HC Dukla Jihlava, eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.


Hokejové štulpny, ribana a dresy | Hokejový obchod Brno golfové vybavení hybridní auta střechy koupelny