Rozpis ledu

Aktuální rozpis ledu

rozpis na aktuální týden není prozatím k dispozici


Rozpis na další týdny

rozpis na další týden prozatím nebyl zveřejněn


Změna rozpisu ledu vyhrazena provozovatelem.

Pronájem ledové plochy

CZ LOKO ARÉNA

Hodina ledu (1.9. - 31.3., 0:00 - 24:00)2400,- Kč (+100,- Kč kabina k pronajaté ledové ploše)
Hodina ledu (1.4. - 31.8., 0:00 - 24:00)2500,- Kč (+100,- Kč kabina k pronajaté ledové ploše)
Bruslení veřejnosti 50,- Kč
Bruslení škol (středních, základních, mateřských) 20,- Kč
Používání časomíry na jedno utkání 100,- Kč
Nájemné mimo sezonu pro sportovní účely (hala bez ledu) 400,- Kč / 1 hodina
Nájemné mimo sezonu pro ostatní akce velkého typuod 150.000,- Kč bez DPH / celodenní akce

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova

Upozorňujeme uživatele veřejného sportoviště na nutnost dodržování provozního řádu. Provozní řád zde.

Hodina ledu (1.9. - 31.3., 0:00 - 24:00)2400,- Kč (+100,- Kč kabina k pronajaté ledové ploše)
Hodina ledu (1.4. - 31.8., 0:00 - 24:00)2500,- Kč (+100,- Kč kabina k pronajaté ledové ploše)
Bruslení veřejnosti 50,- Kč
Bruslení škol (středních, základních, mateřských) 20,- Kč
Používání časomíry na jedno utkání 200,- Kč
Nájemné mimo sezonu pro sportovní účely (hala bez ledu) 300,- Kč / 1 hodina
Nájemné mimo sezonu pro ostatní akce velkého typuod 70.000,- Kč bez DPH / celodenní akce

STORNO poplatky za zrušení pronájmu ledové plochy CZ LOKO ARÉNY a na Veřejném sportovišti pro lední sporty v ulici Tyršova v měsících srpen až březen

  • při zrušení nad 48 hod. bez storno poplatku
  • při zrušení od 24 do 48 hod. – 500 Kč vč. DPH
  • při zrušení do 24 hod. před – 1.000 Kč vč. DPH

STORNO poplatky za zrušení pronájmu ledové plochy CZ LOKO ARÉNY a na Veřejném sportovišti pro lední sporty v ulici Tyršova v měsících duben až červenec

  • při zrušení nad 48 hod. bez storno poplatku
  • při zrušení od 24 do 48 hod. – 500 Kč vč. DPH
  • při zrušení do 24 hod. před – 1.000 Kč vč. DPH

Broušení bruslí


Cena za broušení bruslí50,- Kč (pár)

Půjčování bruslí (na infocentru)

Cena za půjčení bruslí50,- Kč (pár)
Vratná záloha200,- Kč

Parkoviště, tělocvična, informace

Informace

Infocentrum:730 130 195

Pronájem tělocvičny

Pronájem tělocvičny vč. vybavení300,- Kč / hodina

Parkoviště pod malou halou

Parkovné za vozidlo PO - PÁ (1 hodina)
*do 15 minut po vjezdu možnost opustit parkoviště zdarma
30,- Kč*
Parkovné za vozidlo SO - NE (1 hodina)30,- Kč
Měsíční parkovné za vozidlo bez garance volného parkovního místa800,- Kč
Pokuta při ztrátě parkovacího lístku500,- Kč

Rezervace ledu a tělocvičny

mobil:724 583 899
e-mail:stadion@hcdukla.cz
fax:567 300 035

Ceník byl schválen Valnou hromadou 11.11.2019 a nabývá platnosti dne 1.1.2020.


V případě pronájmu akcí tzv. „zvláštního zřetele“, tj. pronájmu v rámci sportovní, kulturní, popř. jiné akce, která bude pod záštitou Statutárního města Jihlava nebo podpořena veřejným subjektem a dále u akcí, které budou neziskového charakteru, či podporující místní region, apod., je v kompetenci jednatele společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. rozhodnout o individuální ceně za pronájem mimo tento ceník.

V případě utkání tzv. „zvláštního zřetele“ – dle atraktivity soupeře či utkání, např. derby, play-off, baráž, apod., je v kompetenci jednatele společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. rozhodnout individuálně o ceně vstupného mimo tento ceník.

V případě tzv. „zvláštního zřetele“ v ostatních bodech ceníku, je v kompetenci jednatele společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. rozhodnout individuálně o ceně mimo tento ceník.

Nárok na přístup do VIP prostor vzniká partnerům, jejichž sponzorská podpora přesahuje finanční hodnotu 150.000,- Kč / sezona

Bedřich Ščerban
jednatel