Akce – Informace pro média

Informace pro média

Akreditace na zápasy Chance Ligy 2021/2022:

JEDNORÁZOVÉ AKREDITACE
O jednorázové akreditace na jednotlivá utkání Chance Ligy je možné žádat pouze u pana Tomáše Lysého na e-mailové adrese lysy@hcdukla.cz, a to nejpozději 24 hodin před oficiálním začátkem zápasu. Jestliže není stanoveno jinak, domácí zápasy HC Dukla Jihlava jsou v oficiálních hracích dnech (středa, sobota, vložená pondělí) v 17:30 hodin. Na pozdější žádosti nemusí být brán zřetel. Pokud bude jednorázová akreditace schválena, bude připravena k vyzvednutí na Infocentru CZ LOKO Arény (foto níže) nejdříve 60 minut před začátkem utkání. Tato akreditace opravňuje ke vstupu do CZ LOKO Arény služebním vchodem B1 (viz. plánek níže).

CELOSEZONNÍ AKREDITACE
O celosezonní akreditaci (viz vzor zde) je možné zažádat pouze u pana Tomáše Lysého na e-mailové adrese lysy@hcdukla.cz. Pokud bude celosezonní akreditace schválena, je možné jí vyzvednout na Infocentru CZ LOKO Arény (viz. plánek níže) nebo po domluvě u Tomáše Lysého, vedoucího Press centra.

PRESS CENTRUM, BALKON A, WI-FI:

Celosezonní (první přípravný zápas až poslední soutěžní zápas Dukly v sezoně) a jednorázová akreditace opravňuje držitele ke vstupu do CZ LOKO Arény. Vstup na kartu PRESS je možný pouze služebních vchodem B1.

Pro potřeby zástupců médií je během domcích zápasů Dukly Jihlava zřízeno Press centrum, které se od sezony 2019/2020 nově nachází před vstupem do VIP G (naproti schodům za bránou směrem k Vysoké škole polytechnické Jihlava, viz. plánek na druhé straně informací). Nejpozději 30 minut před utkáním přinese pověřený zástupce klubu do Press Centra oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

Pro zástupce médií je zároveň určena novinářská tribuna BALKON A - Press nad trestnými lavicemi. Počet míst je omezen, v případě plné kapacity Balkonu A - Press jsou místa přednostně určena mediálním partnerům HC Dukla Jihlava. Vstup na Balkon A - Press je umožněn pouze akreditovaným médiím; zástupci České televize se prokazují vlastní kartou. Také na Balkonu A – Press jsou k dispozici oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

V celé CZ LOKO Aréně je dispozici vyhrazená Wi-Fi "novinar". Heslo na Wi-Fi bude možné dostat v Press Centru nebo na novinářské tribuně Balkon A – Press.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

V přípravném období probíhají ohlasy s hráči domácího týmu těsně po skončení zápasu v MIX ZÓNĚ u kabiny A-týmu u ledu. Stejně tak zde bude k dispozici na ohlasy trenér domácího týmu. Hostující hráče a trenéry si média řeší individuálně po dohodě s realizačním týmem soupeře. Na přípravné zápasy nebude otevřeno Press Centrum, vstup je možný pouze na pozici Balkon A – Press.

SEZONA - MIXZÓNA, OHLASY S HRÁČI, TISKOVÁ KONFERENCE:

Domácí tým: Pozápasové ohlasy s hráči domácího týmu je možné pořídit cca 10 minut po skončení zápasu v MIX ZÓNĚ u kabiny A-týmu HC Dukla Jihlava.

Hosté: Rozhovory s hráči hostujícího týmu je možné pořídit v prostoru u kabiny hostů po dohodě se členy realizačního týmu hostů.

Tisková konference s trenéry obou týmů proběhne cca 20 minut po skončení utkání v Press centru. To bude otevřeno zhruba hodinu po skončení utkání, případně dle potřeb zástupců médií.

FOTOPOZICE:

Výjimečně mezi střídačkami (na povolení Tomáše Lysého), jinak je možné fotit kolem celé ledové plochy s tím, že zástupci médií jsou ohleduplní k divákům a neztěžují jim výhled na ledovou plochu, zároveň dodržují případné pokyny pořadatelské služby. Focení je možné i z pozice Balkon A – Press.


Kontakt:

Tomáš Lysý: +420 728 237 852, lysy@hcdukla.cz


V Jihlavě dne 14.4.2022

PLÁNEK CZ LOKO ARÉNY PRO BARÁŽ 2022:

Na obrázek se vztahují autorská práva. Autor: HC Dukla Jihlava

INFOCENTRUM CZ LOKO ARÉNY:

VSTUP DO PRESS CENTRA, PRESS CENTRUM:


BALKON A – PRESS:

Na obrázky se vztahují autorská práva. Autor: Tomáš Lysý, HC Dukla Jihlava