Informace pro média

Akreditace na zápasy Chance Ligy 2019/2020:

JEDNORÁZOVÉ AKREDITACE
O akreditace na jednotlivá utkání Chance Ligy je možné žádat pouze u pana Tomáše Lysého na e-mailové adrese lysy@hcdukla.cz, a to nejpozději 24 hodin před oficiálním začátkem zápasu. Jestliže není stanoveno jinak, domácí zápasy HC Dukla Jihlava jsou v oficiálních hracích dnech (středa, sobota, vložená pondělí) v 17:30 hodin. Na pozdější žádosti nemusí být brán zřetel. Pokud bude jednorázová akreditace schválena, bude připravena k vyzvednutí na Infocentru CZ LOKO Arény (foto níže) nejdříve 60 minut před začátkem utkání. Tato akreditace opravňuje ke vstupu do CZ LOKO Arény služebním vchodem B1 (viz. plánek níže).


CELOSEZONNÍ AKREDITACE
O celosezonní akreditaci je možné zažádat pouze u pana Tomáše Lysého na e-mailové adrese lysy@hcdukla.cz. Pokud bude celosezonní akreditace schválena, je možné jí vyzvednout na Infocentru CZ LOKO Arény (viz. plánek níže) nebo po domluvě u Tomáše Lysého, vedoucího Press centra.

Oprávnění ke vstupu:

MODRÁ PERMANENTKA opravňuje jejího držitele ke vstupu do CZ LOKO Arény při zápasech A-týmu HC Dukla Jihlava kterýmkoliv vchodem

Větší plastová karta PRESS opravňuje jejího držitele ke vstupu do vyznačených zón.

PRESS CENTRUM, BALKON A:

Pro potřeby zástupců médií je během domcích zápasů Dukly Jihlava zřízeno Press centrum, které se od sezony 2019/2020 nově nachází před vstupem do VIP G (naproti schodům za bránou směrem k Vysoké škole polytechnické Jihlava). Nejpozději 30 minut před utkáním přinese pověřený zástupce klubu do Press Centra oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

V celé CZ LOKO Aréně je dispozici vyhrazená Wi-Fi "novinar".

Pro zástupce médií je zároveň určena novinářská tribuna BALKON A - Press nad trestnými lavicemi. Počet míst je omezen, v případě plné kapacity Balkonu A - Press jsou místa přednostně určena mediálním partnerům HC Dukla Jihlava. Vstup na Balkon A - Press je umožněn pouze akreditovaným médiím; zástupci České televize se prokazují vlastní kartou. Také na Balkonu A – Press jsou k dispozici oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

FOTOPOZICE:

Výjimečně mezi střídačkami (na povolení Tomáše Lysého), jinak je možné fotit kolem celé ledové plochy s tím, že zástupci médií jsou ohleduplní k divákům a neztěžují jim výhled na ledovou plochu, zároveň dodržují případné pokyny pořadatelské služby. Focení je možné i z pozice Balkon A - Press

MIXZÓNA, OHLASY S HRÁČI, TISKOVÁ KONFERENCE:

Domácí tým: Pozápasové ohlasy s hráči domácího týmu je možné pořídit bezprostředně po skončení zápasu u kabiny A-týmu HC Dukla Jihlava.

Hosté: Rozhovory s hráči hostujícího týmu je možné pořídit v prostoru u kabiny hostů po dohodě se členy realizačního týmu soupeře.

Tisková konference s trenéry obou týmů proběhne cca 20 minut po skončení utkání v Press centru. To bude otevřeno zhruba hodinu po skončení utkání, případně dle potřeb zástupců médií.


Kontakt:

Tomáš Lysý: +420 728 237 852, lysy@hcdukla.cz


V Jihlavě dne 1.9.2019


PLÁNEK CZ LOKO ARÉNY:

Na obrázek se vztahují autorská práva. Autor: Zdeněk Drla, HC Dukla Jihlava

INFOCENTRUM CZ LOKO ARÉNY:

VSTUP DO PRESS CENTRA, PRESS CENTRUM:


BALKON A – PRESS:

Na obrázky se vztahují autorská práva. Autor: Tomáš Lysý, HC Dukla Jihlava