Informace pro média

Akreditace na zápasy Chance Ligy 2019/2020:

JEDNORÁZOVÉ AKREDITACE
O akreditace na jednotlivá utkání Chance Ligy je možné žádat pouze u pana Zdeňka Drly na e-mailové adrese drla@hcdukla.cz, a to nejpozději 24 hodin před oficiálním začátkem zápasu. Jestliže není stanoveno jinak, domácí zápasy HC Dukla Jihlava jsou v oficiálních hracích dnech (středa, sobota, vložená pondělí) v 17:30 hodin. Na pozdější žádosti nemusí být brán zřetel. Pokud bude jednorázová akreditace schválena, bude připravena k vyzvednutí na Infocentru Horáckého zimního stadionu (foto níže) nejdříve 60 minut před začátkem utkání. Tato akreditace opravňuje ke vstupu na stadion služebním vchodem B1 (viz. plánek níže).


CELOSEZONNÍ AKREDITACE
O celosezonní akreditaci je možné zažádat pouze u pana Zdeňka Drly na e-mailové adrese drla@hcdukla.cz. Pokud bude celosezonní akreditace schválena, je možné jí vyzvednout na Infocentru Horáckého zimního stadionu (viz. plánek níže) nebo po domluvě u Tomáše Lysého, vedoucího Press centra.

Oprávnění ke vstupu:

MODRÁ PERMANENTKA opravňuje jejího držitele ke vstupu na Horácký zimní stadion při zápasech A-týmu HC Dukla Jihlava kterýmkoliv vchodem

Větší plastová karta PRESS opravňuje jejího držitele ke vstupu do vyznačených zón.

PRESS CENTRUM, BALKON A:

Pro potřeby zástupců médií je během domcích zápasů Dukly Jihlava zřízeno Press centrum, které se od sezony 2019/2020 nově nachází před vstupem do VIP G (naproti schodům za bránou směrem k Vysoké škole polytechnické Jihlava). Nejpozději 30 minut před utkáním přinese pověřený zástupce klubu do Press Centra oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

Na celém stadionu je dispozici vyhrazená Wi-Fi "novinar".

Pro zástupce médií je zároveň určena novinářská tribuna BALKON A - Press nad trestnými lavicemi. Počet míst je omezen, v případě plné kapacity Balkonu A - Press jsou místa přednostně určena mediálním partnerům HC Dukla Jihlava. Vstup na Balkon A - Press je umožněn pouze akreditovaným médiím; zástupci České televize se prokazují vlastní kartou. Také na Balkonu A – Press jsou k dispozici oficiální zápisy o utkání a zápasové line-upy.

FOTOPOZICE:

Výjimečně mezi střídačkami (na povolení Tomáše Lysého nebo Zdeňka Drly), jinak je možné fotit kolem celé ledové plochy s tím, že zástupci médií jsou ohleduplní k divákům a neztěžují jim výhled na ledovou plochu, zároveň dodržují případné pokyny pořadatelské služby. Focení je možné i z pozice Balkon A - Press

MIXZÓNA, OHLASY S HRÁČI, TISKOVÁ KONFERENCE:

Domácí tým: Pozápasové ohlasy s hráči domácího týmu je možné pořídit bezprostředně po skončení zápasu u kabiny A-týmu HC Dukla Jihlava.

Hosté: Rozhovory s hráči hostujícího týmu je možné pořídit v prostoru u kabiny hostů po dohodě se členy realizačního týmu soupeře.

Tisková konference s trenéry obou týmů proběhne cca 20 minut po skončení utkání v Press centru. To bude otevřeno zhruba hodinu po skončení utkání, případně dle potřeb zástupců médií.


Kontakt:

Tomáš Lysý: +420 728 237 852, lysy@hcdukla.cz
Zdeněk Drla: +420 602 288 607, drla@hcdukla.cz


V Jihlavě dne 1.9.2019


PLÁNEK HORÁCKÉHO ZIMNÍHO STADIONU:

Na obrázek se vztahují autorská práva. Autor: Zdeněk Drla, HC Dukla Jihlava

INFOCENTRUM HORÁCKÉHO ZIMNÍHO STADIONU:

VSTUP DO PRESS CENTRA, PRESS CENTRUM:


BALKON A – PRESS:

Na obrázky se vztahují autorská práva. Autor: Tomáš Lysý, HC Dukla Jihlava