Návštěvní řád VIP

Návštěvní řád VIP prostor HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Vstup do VIP prostor HC Dukla Jihlava, s.r.o. je povolen pouze na základě:

 • platné VIP karty vydané HC Dukla Jihlava, s.r.o.
 • schválené akreditace vedením HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Návštěvníci jsou povinni:

 • dodržovat Provozní řád Horáckého zimního stadionu
 • při vstupu a pobytu ve VIP prostorech HZS se řídit pokyny hlavního pořadatele, pořadatelské služby, pracovníků bezpečnostní agentury a zaměstnanců HC Dukla Jihlava, s.r.o., kteří se prokáží zaměstnaneckou kartou
 • prokázat se platnou VIP kartou, příp. akreditací pořadatelské službě
 • podrobit se prohlídce pracovníky bezpečnostní agentury, pořadatelské služby, případně policie při kontrole vnášení zakázaných věcí do VIP prostor HZS (mezi zakázané věci patří mimo jiné i např.: bodné a střelné zbraně, jakékoliv lahve – skleněné i PET a plechovky s alko i nealko nápoji, atd.)

Zakazuje se:

 • vnášení jakýchkoliv alkoholických nápojů a jejich následná konzumace
 • kouření a jakékoliv nakládání s otevřeným ohněm
 • používání jakýchkoliv pyrotechnických výrobků
 • vstupovat do prostor VIP osobám v podnapilém stavu
 • ničení soukromého a veřejného majetku

Nedodržení tohoto návštěvního řádu je důvodem k vykázání z areálu Horáckého zimního stadionu!

Opakované porušení kteréhokoliv bodu tohoto návštěvního řádu je důvodem pro trvalé zamezení vstupu do VIP prostor a na hokejová utkání.

Vstupem do VIP prostor projevuje návštěvník souhlas s tímto Návštěvním řádem.

Výjimky z Návštěvního řádu může udělit pouze jednatel HC Dukla Jihlava, s r.o.

Za děti zodpovídají rodiče.

HC Dukla Jihlava, s.r.o.
V Jihlavě, 1.9.2017


Návštěvní řád VIP ke stažení zde